Vypracování strategie

Efektivní využití outsourcovaných lidských zdrojů Vašim podmínkám přímo na míru.

Optimalizace nákladů

Optimalizujeme náklady na lidské zdroje, převedení fixních nákladů na variabilní, odhalení a odstranění skrytých nákladů s lidskými zdroji.

Komplexní služby

Ubytování, dopravu a stravu zaměstnanců. Obstaráme pro Vás celkovou administrativu spojenou s lidskými zdroji.

Děláme věci, které dávají smysl.

Naším cílem je „stát se společností, se kterou klienti chtějí dlouhodobě spolupracovat“, a to díky tomu, že budeme překračovat jejich očekávání, budeme stále k dispozici a budeme jim pomáhat prosazovat jejich zájmy.

Společnost Dhillon LB s.r.o je dynamický se rozvíjející firma působící na slovenském a českém trhu práce. Naše činnost vychází především ze zaměření na zákazníka, uspokojování jeho požadavků a přezkoumání jeho očekávání. V tomto ohledu je základním cílem naší společnosti neustálé zlepšování poskytovaných služeb.

Jsme si vědomi skutečnosti, že kvalitní zaměstnanci jsou jedním z důležitých a nezbytných faktorů pro úspěšné působení každé společností. Z tohoto důvodu je prioritním zájmem naší agentury nabízet pracovníky, se kterými byl proveden osobní pohovor včetně ověření vzdělání, praxe a referencí.

Naše služby

Jak zabezpečíme výběr vhodného kandidáta?

Přezkoumání kvalifikace a schopností kandidátů – osobní pohovor s našim personálním konzultantem v sídle naší společnosti.

Jaká je naše personální specializace?

Naše společnost zajišťuje lidské zdroje různých profesních kategorií od dělnických profesí po vedoucí a řídící pozice.

Jak právně ošetříme vzájemné vztahy?

Objednávka je vstupem pro sjednání kontraktu. Pokud objednávka splňuje a obsahuje veškeré právní a smluvní náležitosti může nahradit smlouvu.

SLUŽBY

Naše společnost zajišťuje lidské zdroje různých profesních kategorií od dělnických profesí až po vedoucí a řídící pozice.

Vyšší a střední management

Zabezpečení lidských zdrojů ve všech oblastech managementu s možností naplnění celého personálního stavu.

Veřejné Služby

Zajištění lidských zdrojů v oblasti služeb, jako je gastronomie, doprava, ubytování, úklid, servisní služby, ...

Průmysl

Zajištění lidských zdrojů v různých odvětvích výrobního průmyslu, jako je automobilový, strojírenský, stavební, chemický, elektrotechnický, zemědělský a jiné průmyslové odvětví.

Poradenství

Zajištění poradenské a konzultační činnosti v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů.

Zaujala Vás naše nabídka? Neváhejte nás kontaktovat.
Kontaktní formulář

NAŠE SPOLUPRÁCE

Mezi jedny z našich stálých klientů patří
AKT plastikářská technologie Čechy Jablonec nad Nisou

K jakým garancím, se zavazujeme?

01.

Časová garance

Zajištění lidských zdrojů v požadovaném termínu. Záruka na vybraného pracovníka na dobu 3 měsíců od data nástupu vybraného uchazeče. Minimální časová garance shodná se zkušební dobou

02.

Finanční garance

Po dobu minimální garance nárok na vrácení poměrné částky za nevyužití služeb v případě odchodu uchazeče. Poměrné rozložení odměny v rámci sjednané doby.

03.

Objednávka

Objednávka může být z časových důvodů podána ústní formou, poté však musí být vystavena písemně se všemi potřebnými náležitostmi. Pokud objednávka splňuje a obsahuje veškeré právní a smluvní náležitosti může nahradit smlouvu.

04.

Smlouva

Realizace zakázky je ošetřena smlouvou o dílo se všemi potřebnými náležitostmi. Smlouva musí být oboustranně projednána a schválena. Současně musí být stvrzena podpisy k tomu oprávněných osob.

Kontakt
DHILLON LB s.r.o

IČO: 03219143
DIČ: CZ03219143
Adresa
Dr.Milady Horákové 185/66
Liberec 7, 460 07
Telefon
00420 607 280 683 - Studecká Adriana
00420 723 804 834 - Ing. Kaššai Jozef
00421 940 823 031
Neváhejte nás kontaktovat!